عدالت سازمانی

اولین تعاریف درباره عدالت به سقراط، افلاطون و ارسطو منسوب است. اما در حوزه سازمان و مدیریت، مطالعات و تحقیقات اولیه در مورد عدالت به اوایل دهه 1960وکارهای جی استیسی آدامز برمی گردد. با این وجود اهمیت این موضوع برای محققان مدیریت از سال 1990 روشن می شود،به طوری که مقالات ارائه شده در این حوزه طی این سالها روند رو به رشدی را داشته است.

برچسب ها: عدالت
زمان: 2015-06-30 11:30:18

بررسی سبک های نوین در رهبری سازمان ها (کامل شده)

رهبری تحول آفرین (تحول گرا)، رهبری خدمتگزار، رهبری اصیل، رهبری معنوی

 

برچسب ها:
زمان: 2015-06-30 11:30:18

سرمایه فکری

مفهوم و تعاریف سرمایه‌ فکری

ابعاد سرمایه فکری

مثالهای سازمانی

برچسب ها:
زمان: 2015-06-30 11:30:18

سرمایه اجتماعی

امروزه در کنار سرمایه های انسانی ، مالی و اقتصادی ، سرمایه دیگری در سازمان ها و جوامع ، مطرح شده است با عنوان «سرمایه اجتماعی» .سرمایه اجتماعی را می توان حاصل روابط مبتنی بر تفاهم و اعتماد بین کارکنان و مدیران سازمان دانست و آن را مجموع منابعی که در ذات روابط اجتماعی سازمان به وجود می آیند و زندگی اجتماعی را در سازمان ، دلنشین تر و مطلوب تر می سازند ، اطلاق کرد.

زمان: 2015-06-30 11:30:18

خلاصه کتاب های مدیریت رفتار سازمانی

فهرست نشریات معتبر و نامعتبر وزارت علوم شهریور1394

آموزش پیشرفته word

ادامه مطلب
برچسب ها:
زمان: 2018-06-24 01:00:02